سلام

آموزش موسیقی نیازمند تمرین و تکرار است به همین منظور فیلم آموزشی بلز را در اختیارتان می گذاریم تا با تمرین بیشتر به بچه ها کمک کنید که بهتر از موسیقی لذت ببرند.