شعر زمستان کلاس صمیمیت سال 1402

سلام

بچه ها شعر زمستان در کلاس یاد گرفتند شما هم با یچه ها این شعر را تکرار بفرمایید.

1 1024x724