کاردستی فصل زمستان کلاس مهربانی و صداقت سال 1402

سلام

فصل زمستان امد و بچه ها با خصوصیات فصل آشنا شدند و بعد با خلاقیت خودشون و مواد بازیافتی کاردستی درست کردند

ببینیدو لذت ببرید