ورزش حوض نقاشی 1402

سلام و درود

روز اول بچه ها با هم صف گرفتند ورزش کردند و کلاس رفتند و با دوستان آشنا شدند.

گوشه ای از این لحظه ها را به تصویر کشیدیم.

با ما به تماشا بنشینید.