آغاز کلاس آفلاین سال 1402

سلام

بچه ها آماده اید با هم کلاس را شروع کنیم

بیاید با هم فیلم را تماشا کنیم و آموزش ها را انجام بدیم.

تماشای فیلم