آموزش تقارن /کلاس صداقت و مهربانی سال 1402

سلام بچه ها

اومدیم سر درس ریاضی هم بازی هست و هم یه مفهوم جدید

ببینید و با وسایلی که دارید هر چی یاد گرفتید انجام بدید.

تماشای فیلم