سلام سلام خوشگلا

بچه یه شعر در مورد خیابان براتون فرستادیم گوش بدید و حفظ کنید و برای ما ارسال کنید. منتظر فیلم و ویس های قشنگتون هستیم.