آزمایش شب و روز /پیش 2

سلام

با یه آزمایش اومدیم سراغتون

آزمایش شب و روز و چگونگی پیدایش شب و روز و…

بچه ها تک تک این آزمایش را انجام دادند و لذت بردن و مفهوم شب و روز را یاد گرفتند.

تماشای فیلم