آموزش خانواده سیاره ها کلاس صداقت سال 1402

سلام و درود

آموزش نجوم و آشنایی با خانواده سیاره ها و تماشای کلیپ سیاره ها و توضیح در مورد آنها داشتیم .

تماشای فیلم