روز سالمند کلاس مهربانی سال 14021402

سلام به خانواده های گرامی

در روز سالمند مربیان عزیز آموزش این روز را انجام دادند و اهمیت حضور سالمند و احترام به آنها را آموزش دادند و با کمک بچه کاردستی به این عنوان درست کردند و با کاردستی خود نمایش خلاق اجرا نمودند.

با ما به تماشا بنشینید.