شعر سلام کلاس صمیمت سال 1402

سلام

یکی از مهارت های مهم کودکستان سلام کردن هست که بچه ها شعر سلام را هم یاد گرفتند.

1 1024x724