روز دانش آموز سال 1402

سلام

به مناسبت روز دانش آموز و با کمک یکی از والدین برای بچه ها هدیه هایی تهیه شد و بعد جشن و شادی و بازی بچه ها هدیه هایشان را تحویل گرفتند و با خوشحالی این را روز را بیادگار در ذهن خود ثبت کردند.

تماشای کلیپ