اوریگامی سگ /کلاس مهربانی و صداقت سال 1402

سلام

بچه های گلم بیاید با هم یه کاردستی درست کنیم

اسم این کاردستی اوریگامی سگ هست البته به این کار کاغذ و تا هم میگند.

تماشای فیلم