نوروز 1402 پیش 1-2

سلام و ارادت

با بچه ها به استقبال نوروز رفتیم همراه حاجی فیروز و بچه های گل جشنی برگزار کردیم و عکس یادگاری گرفتیم و هدیه ای هم به رسم یاد بود به عزیزای دلمون دادیم و تولد هم گرفتیم تولد دوست خوبمون بود که خانواده زحمت کشیدند و با بچه ها جشن گرفتند.

تماشای فیلم