الگویابی نقطه ای کلاس صداقت و مهربانی سال 1402

سلام

امروز در مدرسه بچه ها الگویابی نقطه ای را یاد گرفتند و انجام دادند شما هم ببینید و لذت ببرید

تماشای فیلم مهربانی                                                                  

 

تماشای فیلم صداقت