کاردستی با اشکال هندسی کلاس صمیمت سال 1402

سلام

بچه ها با اشکال هندسی آشنا شدند و برای یادگیری بهتر با اشکال هندسی کاردستی خلاقیتی درست کردند و

تماشای فیلم