آمادگی برای نوشتن/ مچاله کردن کاغذ/ کلاس صداقت سال 1402

سلام

امروز برای اینکه برای کلاس اول آماده بشیم و انگشت های دستمون را قوی کنیم کاغذ را با دست مچاله کردیم و کاردستی زیبایی ساختیم.

تماشای فیلم