آموزش سال نو میلادی و کاردستی/کلاس صداقت و مهربانی سال 1402

سلام

سال نو میلادی شد و بچه ها با سال ن. آشنا شدند و با سال میلادی و قمری و شمسی آشنایی پیدا کردند و بعد با هم کاردستی خلاقیتی درست کردند.

تماشای فیلم