مهارت زندگی آموزش مسواک زدن کلاس مهربانی سال 1402

سلام

مهارت های زندگی و مسواک زدن و اهمیت آن برای بچه ها توضیح دادخ شد و بچه ها اول با ماکت دندان مسواک زدن را یاد گرفتند بعد با مسواک خود دندادن هایشان را مسواک زدند.

تماشای فیلم