مهارت زندگی آموزش مسواک زدن کلاس صداقت سال 1402

سلام

درس مهارت های زندگی و آموزش مسواک زدن به بچه ها

بچه با ماکت دندان مسواک زدن را تمرین کردند و بعد با مسواک خودشون دندان ها را مسواک زدند.

تماشای فیلم