شیوه صحیح مداد دست گرفتن/ نقاشی / کلاس مهربانی 1402

سلام بچه های عزیزم

امروز با شیوه صحیح مداد دست گرفتن آشنا شدید این مهارت خیلی مهم هست و اگر به شیوه صحیح مداد دست نگیرید در نوشتن و سرعت نوشتن به مشکل پیدا میکنید پس حتما با دقت این کار را یاد بگیرید که موفقیت بیشتری کسب کنید.

تماشای ویدئو