آموزش روش صحیح مداد دست گرفتن / کلاس صداقت سال 1402

سلام ودرود

بچه ها امروز با قصه مداد و شیوه صحیح مداد دست گرفتن آشنا شدند و تمرین کردند و نقاشی های زیبا کشیدند.

تماشای فیلم