سلام و ارادت

باز هم یه کاردستی دیگه اونم اوریگامی ماهی در خدمتتون هستیم .

بچه های گلم ببینید و لذت ببرید و درست کنید برای ماهم ارسال کنید.