بازی تقویت دو نیمکره مغز/کلاس آفلاین سال 1402

سلام

بچهی یه بازی که هم به همانگی چشم و دست هم به تقویت دو نیمکره مغز هم به دقت دیداری کمک میکنه امروز میخوایم انجام بدیم.

حتما انجامش بدید

تماشای فیلم