میلاد حضرت زهرا س و روز مادر سال 1402

سلام

به مناسبت میلاد حضرت زهرا س و روز مادر بچه ها شعر مادر را حفظ کردند و بعد برای مادران جشن کوچکی برپا شد و هدیه ناقابلی داده شد.

تماشای فیلم