کاردستی با مواد بازیافتی /لاک پشت کلاس مهربانی سال 1402

سلام

با مواد بازیافت امروز یه کاردستی درست کردیم و اونم لاک پشت

چیدیم و رنگ کردیم و تزیین کردیم و لذت بردیم.

تماشای فیلم