مهارت دست ورزی/ ساخت سنجاقک/کلاس مهربانی سال 1402

سلام

خمیر برای بازی دست ورزی خیلی خوب و کمک کننده هست و بچه ها امروز در کنار تقویت ماهیچه های دست سنجاقک ساختند.

تماشای فیلم