خلاقیت با تکه های کاغذ/سال 1402

سلام به بچه های گلم

بچه ها فیلم را ببینید و هرجور که تونستید و هر تعداد که تونستید شکل بسازید و برای من ارسال کنید.

تماشای فیلم