شعر کتاب کلاس صداقت و مهربانی سال 1402

سلام

به مناسبت هفته کتاب خوانی بچه ها با اهمیت کتاب در زندگی آشنا شدند و شعر کتاب را آموختند.

2 1024x724