ابراز همدردی با حادثه کرمان سال 1402

سلام

یکی از حس هایی که ما در پیش دبستانی آموزش میدیم حس همدلی هست.

اتفاقی که افتاد ناراحت کننده بود ولی بچه ها باید مسئولیت اجتماعی را یاد میگرفتند و ما در حد احساس همدردی به بچه ها آموزش دادیم

تماشای فیلم