کاردستی با پوست ذرت کلاس آفلاین سال 1402

سلام

بچه ها ذرت ها بود پختیم قرار شد پوستش را نگه داریم امروز باهاش کاردستی درست کردیم شما هم مثل یا با خلاقیت خودتون یه شکلی درست کنید و برای ما بفرستید.

تماشای فیلم