بازی مهارت حرکتی /کلاس مهربانی سال 1402

سلام و درود

امروز ما در کلاس به تقویت مهارت حرکتی پرداختیم و کلی تمرین کردیم تا این مهارت را به خوبی انجام بدیم.

تماشای فیلم