بازی حرکتی کلاس مهربانی سال 1402

سلام

امروز در هوش طلایی بچه ها تفکر منطقی و حل مسئله داشتیم و بچه ها باید فکر میکردند که چگونه باید از بین موانع بگذرند.

ببینید و لذت ببرید