آموزش نقاشی حلزون/کلاس صداقت سال1402

سلام

امروز آموزش نقاشی داشتیم موضوع امروز نقاشی حلزون هست که بچه ها با کمک مربی امروز انجام دادند

شما خم ببینید و لذت ببرید.