تقویت حافظه دیداری/ کلاس آفلاین سال 1402

سلام

بچه ها بازی امروز نیاز به گوش پاک کن و ماژیک و کاغذ داره بایرید و مثل ما انجام بدید.

تماشای فیلم