مهارت دست ورزی/کار با قیچی/ کلاس صمیمیت سال 1402

سلام و درود

بچه ها امروز با شیوه صحیح قیچی دست گرفتن و روش کار با قیچی را یادگرفتند و کار خود را انجام دادند.

تماشای فیلم