سلام بچه های عزیز

گلهای من قصه را خوب گوش بدید و هر چی فهمیدید را برای ما بگید.