آمادگی برای نوشتن/ بازی در استخر شن/ کلاس صمیمت سال 1402

سلام و درود

برای کلاس اول نوآموز باید انگشتان قوی و فشار دست متعادل داشته باشند و ما این مهارت را در استخر شن تمرین میکنیم و بچه ها در کنار آموزش کلی لذت میبرند.

شما هم به تماشا بنشینید.