آموزش احساسات/کلاس صمیمیت و صداقت و مهربانی سال 1402

سلام

بچه ها فیلم امروز در مورد شناخت احساسات هست ببینید و بگید چه موقع هایی این حس ها را دارید.

تماشای فیلم