تقویت دقت دیداری/کلاس صداقت سال 1402

سلام و درود

امروز درس هوش طلایی داشتیم و تقویت دیداری را کار کردیم و بچه ها تلاش کردند تا مانند نمونه را انجام دادند.

شما هم به تماشا بنشینید.