بازی دست ورزی کلاس صمیمت سال 1402

سلام

بچه این بازی به تقویت انگشتان شما و کنترل فشار دست شما کمک میکنه و برای نوشتن مشق کمک زیادی به شما میکنه پس حتما انجامش بدید

بچه ها این بازی کمی صبر و دقت میخواد که شما حتما دارید

این بازی را میتوانید با خانواده و یا دوستان بصورت مسابقه انجام بدید.

منتظر فیلم های شما هستیم.

تماشای فیلم