آموزش مشاغل کودکان

اعتماد به نفس، روابط موثر، مسئولیت پذیری، روابط بین فردی، خودآگاهی، مقابله با استرس، قدرت تصمیم گیری، حل مسئله، تحمل شکست، مهارت های زندگی و اجتماعی.  

آشپزی کودکان

افزایش دقت و تمرکز، هوش ریاضی، پیروی از دستور العمل، اعتماد به نفس، روابط بین فردی، ابراز احساسات، شادزیستن، زیباشناسی، تفکر خلاق، قدرت تصمیم گیری، سرعت عمل.

نقاشی مقدماتی و پیشرفته

افزایش مهارت های دست ورزی و تقویت عضلات ماهیچه ای، هماهنگی چشم و دست و مغز، تفکر خلاق، هماهنگی بین دونیمکره مغز، ابراز احساسات، تفکر منطقی، شادزیستن، عزت نفس، رهایی از اضطراب.

آموزش روبیک

استفاده از هر دو نیمکره مغز و بدن بطور همزمان، درک ترتیب انجام حرکات و نوع تغیراتی که با هر حرکت ایجاد میشود، افزایش هماهنگی بین چشم و دست، هوش فضایی، قدرت تصمیم گیری سریع، سرعت عمل.

زبان انگلیسی

توانایی صحبت کردن و درک نمودن دو زبان یا بیشتر، افزایش اعتماد به نفس، روابط بین فردی، درک از دنیای پیشرفته ای با که زبان ها و فرهنگ های مختلف با همدیگر در تعامل هستند.

کارگاه هوش مالی

نحوه ی صحیح استفاده از پول، مهارت حفظ و افزایش مستمر پول، حل مسئله، استقلال مالی، هوش عمومی، تجزیه و تحلیل مالی، ارزش پول، سواد اقتصادی، قدرت تصمیم گیری، روابط بین فردی، ارتباط موثر.

کارگاه لیوان چینی

استفاده از هر دو نیمکره مغز و بدن بطور همزمان، افزایش اعتماد به نفس، اختلال خواندن و نوشتن و ریاضی، تجسم فضایی، مهارت های حسی و حرکتی، تقویت قوه تشخیص و تمیز و تعمیم پذیری، هماهنگی چشم و دست و عصب عضله، تحمل شکست، مقابله با استرس، کنترل خشم، سرعت عمل.

کارگاه سازه های مهندسی

سازه های مهندسی شامل رباتیک، سازه های ماکارونی، ساخت ماکت هدف: افزایش هوش فضایی، گسترش لغات، آشنایی با اشکال هندسی و سه بعدی، پرورش تفکر خلاق، حل مسئله، تحمل شکست، ساخت سازه و آزمایش مقاومت اشیاء، افزایش اعتماد به نفس.

بستن
مقایسه