شعر بهداشت کلاس صداقت و مهربانی سال 1402

سلام

در مورد بهداشت صحبت شد و آموزش نکات لازم داده شد و شعر بهداشت آموزش داده شد.

1024x724