سلام و ارادت

این بازی به بچه ها کمک میکنه تا شباهتها را پیدا کنند و توجه به بچه ها هم افزایش پیدا میکنه.

اگر تونستید این بازی را انجام بدید در غیر اینصورت بعد از تعطیلات با کمک مربی عزیز این بازی را انجام میدید.