سلام بچه های عزیز

آزمایش امروز در مورد آب سالم و غیر سالم هست و اینکه چگونه آب سالم را از غیر سالم تشخیص بدیم.

ببینید و لذت ببرید.