نقاشی با آبرنگ کلاس صمیمت سال 1402

سلام

یکی دیگه از ابزار های رنگ آمیزی آبرنگ هست و بچه ها امروز با ظابرنگ نقاشی کشیدند و اصول رنگ آمیزی با آبرنگ را یاد گرفتند.

تماشای فیلم