بازی تقویت دو نیمکره مغز/کلاس صمیمیت سال 1402

سلام

بچه های عزیزم یک بازی کاریردی براتون آودم

این بازیبرای تقویت دو نیمکره مغز و هماهنگی مغز و دست و چشم مفید هست

پس حتما انجامش بدید.

تماشای فیلم