سلام بچه های عزیز

تصاویر را از صفحه 49  کتابتون بچینید و در صفحه 7 کتابتون بچسبونید و قوانین سودوکو را فراموش نکنید حتما رعایت بشه.