بچه های عزیز با هر وسیله ای این بازی را انجام بدید و به خوبی یاد بگیرید