درود و عرض ارادت

نقاشی یه هنر است و همه آدم ها در هر سنی به آن واکنش نشان می دهند.

عده ای با کشیدن نقاشی و عده ای با دیدن یه اثر و عده ای از نقاشی کشیدن دیگران لذت می برند.

براب بچه ها بغیر از لذتی که همه میبرند یه کاربرد دیگر هم دارد و اون اینکه زبان بیان احساسات بچه ها نقاشی آنهاست. بچه ها با نقاشی حرف میزنند و خود را تخلیه می کنند.

برای اینکه نقاشی بچه ها از زیبایی برخوردار باشه و علاقه آنها از بین نره و اعتمادبه نفس شان پایین نیاید آموزش هایی شکل میگیره که ما آن را به تصویر کشیدیم.